Kaktusy Jiřího Mičky

Úvod

Kaktusaření pro radost není o velikosti sbírky, vzácnosti rostlin, exkluzivitě pěstebního zařízení. Je to o pocitech radosti z prvních získaných rostlin, z prvních vyklíčených semenáčků, rozrůstající se sbírky, z krásných květů a nádherných trnů, z překonávání překážek v pěstování… Na druhou stranu ale i o pocitech zmaru, lítosti a zklamání po prvních hnilobou padlých výsevech, spálených nebo uhnilých rostlinách… Po překonání prvotních nesnází a vstřebání prvních radostí i neúspěchů se může zrodit kaktusář. Člověk, který s pokorou nachází uspokojení a duševní vyrovnanost z proniknutí do tajemství přírody prostřednictvím fascinujících rostlin, kterými kaktusy bezesporu jsou.

Návodů na pěstování kaktusů najdete v moudrých knihách, časopisech a internetu bezpočet. Tu svou metodu si ale musíte trpělivě vypilovat sami. V souladu se svou náturou, a pro své podmínky. Vědění ostatních Vám může dát jen základ. Vše ostatní je jen na Vás - na Vašem odhodlání, zapálení, vůli a citu.