Kaktusy Jiřího Mičky

Umístění rostlin ve skleníku

Neexistuje jiná možnost, než se na základě znalostí, potřeb jednotlivých rodů a druhů, postupně metodou pokusů a omylů, porovnáváním vzhledu a růstu, se empiricky dopracovat ke správnému umístění. Práce nikdy nekončící…

Základní umístění zohledňuje rozdělení na sekce a vzdálenost od domu. V chladné části jsou umístěni převážně zástupci rodu Sclerocactus, Pediocactus, Echinomastus, chladnomilná část rodu Echinocereus, Coryphantha, z jižní větve pak Sulcorebutia, Rebutia, Lobivia, Oroya, Tephrocactus a většina opuncií. Zbylé rody a na teplo náročnější výjimky z výše uvedených jsou umístěny v teplejší sekci. Nejblíže k domu (v jeho zástinu) jsou umístěny semenáčky a sukulenty. Nepatrná část opravdu teplomilných rostlin se na zimu přenáší do bytu na okno (některé matukány, echinokaktusy, melokaktusy, vatricania apod.)

Co se týče umístění ve vztahu ke vzduchu. Okrajové parapety v blízkosti otevřených boků osídlují druhy horské, střední parapety pak teplomilnější a mexiko. Ve stručnosti výčet rodů a jejich umístění: sekce první, středový parapet směr od domu do zahrady: Semenáčky převážně teplomilných rodů, středem sloupovité (Oreocereusy, Hageocereusy, Cleistocactusy apod.), po stranách převážně mexické rody, nad miniaturami (Turbinicarpus, Epithelantha, Gymnocactus, Ariocarpus) ještě vrchní parapet s rodem Ancistrocactus (u uncinatusů dvojnásobné trny oproti umístění na základním parapetu) a rostlinami z Baja California. Nad ostatními kaktusy na středovém parapetu (Astrophythum, Thelocactus, Echinocactus, Ferocactus, část Mammillaria, už vrchní parapet nainstalovaný není, aby nestínil, což by možná někteří zástupci Ferokaktusů přivítali. Sekce první, okrajový východní parapet: sukulenty, roubované miniatury (Aztekia, Strombocactusy, Astrophythum caput medusae), luční Coryphanthy, bílé Mammillarie, Thelocactusy, Echinoffossulocactusy, pouštní Coryphanthy, zelené trsovité a teplomilnější Echinocerusy. Sekce první, okrajový západní parapet: Gymnocalycia a Notokaktusy, rostliny na prodej a semenáčky převážně horských rodů (nejzastíněnější, nejchladnější část skleníku), zelené Coryphanthy, Matucany, Echinopsy.

Sekce druhá, středový parapet: Převažují odrostlejší semenáčky, po západní straně pak pektinátní Sulkorebutie, které se už nevešly na okrajový parapet, v nejvíce osluněné části pak mají místo Echinomastusy a částečně pektinátní Echinocereusy. Perspektivně budou všechny pektinátní Echinocereusy přemísteny na západní část středového parapetu. Sekce druhá, okrajový východní parapet: Opunciovité s převahou příbuzenstva Tephrocactusů ale i Eriosyce, Denmozy, navazují Echinocereusy bílé a chladnomilné, přimíšen je okruh Coryphantha vivipara a některé Eskobarie. Sekce druhá, okrajový západní parapet: Sulcorebutia a Lobivia, Oroya a od domu v nejzazší části Sclerocactus, Pediocactus a část Echinomastus popř. Echinocereus. Zadní parapet (kaktusová skalka): vysázeny převážně zimovzdorné rostliny rodů Echinocereus, Pediocactus, Utahia, Coryphantha, Opuntia, doplněno o Tephrocactus a jihoafrické Delospermy a pár dalších.