Kaktusy Jiřího Mičky

Vytápění

Skleník se vytápí pomocí samostatného plynového kotle umístěného v trucovně, teplovodní rozvod je vyroben ze silnostěnných trubek a je veden po zděných bocích stěn skleníku. Teplota je regulována na hodnoty uvedené u jednotlivých sekcí. Na zimu jsou boční stěny zaizolovány 5cm polystyrenem.