Kaktusy Jiřího Mičky

Pěstební stoly

parapety

Parapety

Parapety jsou svařované ze železných profilů, výška 80cm, hloubka 90cm, délka dle sekcí a možností materiálu. Jsou umístěny jednak po obvodu skleníku a dva vedle sebe uprostřed. Ulička je široká cca 60cm. Nosná plocha je vyplněna hoblovanými prkny. Částečně je pro pěstování rostlin využíváno i spodní patro cca 20cm nad zemí, zbytek spodní etáže je využíván jako skladiště. Pěstební plocha je opatřena z větší části pozinkovanými vanami, z menší části pak pěstebními vanami ze svařovaného PVC. Do těch je u druhů, které jsou nasázeny v malých květináčích nebo mají v přírodě dlouhé kořeny, podsypána cca 2cm vrstva kamenné drtě. Zhruba ve výšce 1,10m nad těmito parapety je možné umístit do železné konstrukce ve dvou řadách pěstební parapet 0,5m široký. Využíván je ale jen částečně, pro rostliny náročné na teplo a světlo, protože negativně ovlivňuje světelné podmínky hlavního parapetu.

kaktusova_skalka

Kaktusová skalka

Jedinou výjimkou z popisované konstrukce je příčný parapet ve druhé (chladnomilné) sekci, který vlastně ukončuje kaktusovou část skleníků. Tento parapet je cihlový, a je vybudován jako vyvýšený záhon pro volnou kulturu rostlin ve formě kaktusové skalky. Pro mě osobně je to nejoblíbenější část skleníku.